Ochrona fizyczna obiektów

Podstawową zasadą działania Gustaw Gemini jest dostarczenie kontrahentowi kompleksowej usługi gwarantującej bezpieczeństwo osób oraz ochronę mienia należącego do Zleceniodawcy. Ochrona stacjonarna realizowana jest zgodnie z indywidualnie przygotowanym systemem, uzależnionym od rodzaju chronionego obiektu. Systemy ochrony tworzymy indywidualnie dla każdego obiektu, uwzględniając jego specyfikę oraz faktyczne potrzeby Klienta. Podstawą do sporządzenia koncepcji ochrony jest wykonanie przez naszych specjalistów wizji lokalnej obiektu, wyodrębnienie poszczególnych stref bezpieczeństwa, identyfikacja zagrożeń, a następnie opracowanie procedur eliminujących zagrożenia zidentyfikowane oraz wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom niezidentyfikowanym (potencjalnym). W obiektach chronionych przez Gustaw Gemini Sp. z o.o. system ochrony poddawany jest stałej analizie oraz szczegółowej kontroli wewnętrznej.

Ochrona fizyczna obiektów Szczecin

Specjalizujemy się w obsłudze obiektów o różnorodnej specyfice.

  • przemysłowe
  • handlowe
  • magazynowo-logistyczne
  • biurowe
  • użyteczności publicznej
  • Budowy
  • Osiedla mieszkaniowe
    i inne.

Wysoki poziom realizacji świadczonych usług zawdzięczamy systemowi wyspecjalizowanych punktów ochrony: Posterunki stałe - znajdują się w strategicznych miejscach chronionych obiektów, przez które zwyczajowo odbywa się ciągły ruch osobowy oraz towarowy. Zakres obowiązków pracowników stacjonarnej ochrony fizycznej na tych posterunkach jest bardzo zróżnicowany i dostosowany do specyfiki obiektu oraz potrzeb kontrahenta. Posterunki obchodowe - stworzyliśmy w celu świadczenia usługi ochrony w sposób racjonalny i mający uzasadnienie ekonomiczne, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Posterunki recepcyjne - zapewniają prawidłowe, codzienne funkcjonowanie firmy oraz wspierają działania pracowników ochrony w przypadku wystąpienia zagrożeń. Z tego względu na posterunki recepcyjne delegujemy pracowników pełniących jednocześnie rolę "wizytówek" chronionych obiektów oraz przeszkolonych z zakresu ochrony fizycznej i związanych z nią procedur bezpieczeństwa. Posterunki niestandardowe - służą realizacji kompleksowej usługi ochrony fizycznej. Służba ochrony wykonywana jest przez pracowników posiadających specjalistyczne umiejętności oraz uprawnienia w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, przepisów BHP, obsługi wagi towarowej, obsługi zabezpieczeń technicznych, pomocy przedmedycznej itp.

 

Zaufali Nam

 
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij